Vianočná atmosféra na Podolských vianočných trhoch

Štvrté Vianočné trhy v Podolí boli trochu iné ako v minulosti. Spôsobilo to nepriaznivé počasie, ktoré prinútilo usporiadať ich vo vnútri. Narušilo to harmonogram vystúpenia a aj pripravovaného koncertu. V konečnom dôsledku sa všetko zvládlo a kto sa trhov zúčastnil, určite neľutoval.

Trhy začali predajom od 15.00 hod. Postupne sa malá sála KD začala napĺnať ľuďmi, ktorí mali možnosť vidieť prácu šikovných rúk, mohli vidieť ako sa vytvára paličková čipka, mohli sa odfotiť profesionálnym fotografom v krásnom fotokútiku a veľa ďaľšieho. O 15.30 sa k prítomným prihovoril starosta obce, všetkých privítal, poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o túto akciu a oboznámil všetkých s programom trhov, a zároveň všetkých pozval na pripravovaný koncert skupiny ART MUSIC ORCHESTRA.

Program začal milým vystúpením našich detičiek z materskej školy. Po nich nasledovalo pestré vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy. Po krátkej prestávke sa všetkým prítomným predviedli v spevoch a tancoch žiaci I. stupňa. Po nich zaspievali prítomným naše speváčky, ktoré sme nazvali "Vianočné sexteto". Na záver vystúpili deti II. stupňa spolu s pani učiteľkami. Nacvičili si blok piesní a hovoreného slova o Vianociach.

Po záverečnom vystúpení nasledovala príprava veľkej sály na koncert, a taktiež musela prebehnúť zvuková skúška. Tá istý čas trvala, ale na dobré sa oplatí čakať. Za ten čas sa mohli prítomní ešte občerstviť a porozprávať s priateľmi a blízkymi. Koncert začal o 18.40. Kto sa ho zúčastnil, určite neoľutoval, pretože každý odchádzal s krásny zážitkom.

Všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o zorganizovanie trhov a adventného koncertu patrí veľká vďaka. Poďakovanie teda patrí všetkým pracovníkom OcÚ, poslancom OZ, členom kultúrnej komisie, pani učiteľkám, pani riaditeľke a Eugenovi Schreiberovi, všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do trhov, Lucke Slimákovej za výzdobu a prípravu fotokútika, Júlii Vlčkovej a celej jej partii (Slimákovci, Bublavý, Krajčíkovci, Barančíkovci), ktorí pripravili výzdobu javiska a najmä za zrealizovanie celého koncertu.

 

Foto: Daniela Maráková

Publikované: 15.12.2019 23:03:02 | Aktualizácia: 16.12.2019 20:53:04 | Zobrazené: 858
toplist