Verejná vyhláška: Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav (Registra nového stavu) v záhradkovej osade Jalšovina Podolie

Číslo: OU-NM-PLO-2019/00514-102 zo dňa 18.1.2019 Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav- Registra nového stavu na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade "Jalšovina Podolie" v katastrálnom území Podolie podľa § 13 ods. 3 zákonač. 64/1967 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, je vyvesené na úradnej tabuli.

K stiahnutiu

Publikované: 21.1.2019 17:19:14 | Aktualizácia: 15.2.2019 10:58:17 | Zobrazené: 121
toplist