V stredu sme si v našej obci pripomenuli 75. výročie SNP

V stredu 28.8.2019 sme si už tradične v našej obci pripomenuli peknou spoločenskou udalosťou, zapálením vatry, už 75. výročie SNP.

Spomienková udalosť sa začala pripraveným programom. Najskôr DH Podolanka už tradične zahrala vojenské pochody a následne zahrali hmynu SR. Po hymne nasledovala krásna vojenská báseň v podaní poslanca OZ Bohumila Čechvalu. Následne všetkých prítomných privítal starosta obce Rastislav Bobocký, ktorý zároveň predstavil aj prítomných hostí, vojakov zo Zväzu protifašistických bojovníkov a zo Zväzu vojakov SR: pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík, plk. v.v. Ing. Jozef Dvorštiak, pplk. v.v. Vladimír Trgala, major JUDr. Lackovič. Medzi príhovormi pána Kamila Krištofíka a pána Ľubomíra Kika zaspievali krásne piesne naše podolské speváčky v sprievode harmonikára J. Červeňanského. Po príhovoroch nasledovalo zapálenie vatry. Toho sa zhostil starosta obce spolu s p. Krištofíkom, predsedom klubu vojakov SR.

Po zapálení vatry sa začalo s podávaním gulášu všetkým prítomným občanom a deti si išli opekať špekačky. DH Podolanka sa postarala o hudobný doprovod počas celého večera. O 20.30 hod. nasledoval veľmi krásny ohňostroj, ktorý pripravil a zasponzoroval pán Miroslav Mrekaj, za čo mu ďakujeme.

Poďakovanie za organizáciu a za sprievodný program patrí poslancom OZ, pracovníčkam a pracovníkom OcÚ, všetkým speváčkam a harmonikárovi, DH Podolanka, členom DHZ Pobedim, prítomným vojakom a všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podielali na organizácii osláv SNP v našej obci.

 

 

 

Foto: Magdaléna Červeňanská

Publikované: 29.8.2019 13:24:03 | Aktualizácia: 29.8.2019 13:30:03 | Zobrazené: 484
toplist