V Podolí sme postavili MÁJ

V utorok 30.4.2019 sa uskutočnila krásna tradičná kultúrna akcia v našej obci a to "Stavanie mája". Pôvodný plánovaný program sa musel pre nepriaznivé počasie trošku pomeniť.

Všetci sa najskôr stretli pri pripravenom "máji", ktorý bolo treba vyzdobiť. Ten vyzdobili deti a následne sa máj za pomoci žeriava postavil. Po postavení sa všetci presunuli na program do kultúrneho domu. V sprievode DH Podolanka ako prví vystúpili žiaci zo školského klubu detí. Po nich nasledovali deti z miestnej MŠ. Vystúpenia boli veľmi pekné. Po prvý raz na stavaní mája vystúpili aj naše ženy speváčky a prítomných obdarili peknými piesňami v doprovode harmoniky. Po ženách nasledovalo vystúpenie detí z Folklórneho krúžku a následne zaspievali žiaci zo základnej školy. Po tomto prvotnom programe si všetci prítomní mohli pozrieť vystúpenie folklórneho súboru Slnečnica, ktorý vystúpil v dvoch tanečných blokoch. Medzi tancami a po celokm kultúrnom programe hrala DH Podolanka.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o krásny kultúrny podvečer, a to konkrétne: deťom, pani učiteľkám, pani vychovávateľkám, trénerom folklórneho krúžku, ženám- speváčkam, harmonikárovi Jojovi Červeňanskému, DH Podolanke, FS Slnečnica, žeriavnikovi M. Uhlíkovi, zvukárovi/fotografovi pánovi Schreiberovi, poslancom OZ, členom kultúrnej komisie a pracovníčkam OcÚ.

 

Foto: Eugen Schreiber, Janka Schreiberová

Publikované: 1.5.2019 14:22:20 | Zobrazené: 834
toplist