UPOZORNENIE! Od 1.6.2019 je potrebné mať na 120l smetných nádobách nové nálepky s rokom 2019. Pokiaľ nebudete mať nálepku, tak vám komunálny odpad smetiari nezoberú.

Zároveň vyzývame občanov k dôslednej separácii odpadu- plasty, papier, kovy, tetrapaky, sklo. Na konci mája bude zvoz plastov, papiera, kovov a tetrapkov. Pokiaľ máte elektroodpad, nábytok a pod. na likvidáciu, tak zavolajte na OcÚ.
Publikované: 24.5.2019 21:33:39 | Zobrazené: 131
toplist