Spomienka na don Františka Macháča sa konala 14.5.2017 v našom kostole

Deň spomienky na don Františka Macháča, SDB a sadenie „lipy povolaní“

Po dvoch týždňoch sa v našom kostole v Podolí znova konala spomienková liturgia na jedného z našich kňazov – rodákov.  Ubehlo totiž 10 rokov od smrti saleziánskeho kňaza – nášho don Ferka Macháča. Pri tejto príležitosti v nedeľu 14. mája celebroval sv. omšu vdp. farár Peter Jelínek, ktorý je odchovancom a bývalým študentom saleziánskeho gymnázia v Šaštíne. A v homílii po evanjeliu sa k zhromaždenému Božiemu ľudu prihovoril don Jozef Domeny, SDB, saleziánsky kňaz, ktorý bol nielen predstaveným domu saleziánov v Trnave, ale aj pripravujúcim pedagógom teologických vied. Pripomenul nám život a službu nášho rodáka i to, aký duchovný i ľudský prínos znamenal don František pre ich saleziánsku komunitu. 

Po skončení sv. omše sa veriaci presunuli na nádvorie pred kostol, kde bola zasadená „lipa povolaní“.  Každého človeka Boh povoláva: jedného do manželstva, inú za rehoľnú sestru, druhý sa stane zasväteným Bohu v kláštore, iná matkou. Boh nám pripravuje rôzne cesty k naplneniu poslania. Je potrebné sa za povolania modliť. Preto aj táto lipa bola pred svojím zasadením pripravená na kľačadle. Ona bude rásť a my? My sa spolu modlime za dobré sväté mamy, dobrých svätých otcov... i kňazov a rehoľné sestričky.

Po krátkom príhovore bola „lipa povolaní“ zasadená. Úlohy sa zhostil don Jozef a asistoval mu domáci otec farnosti. Po záverečných mariánskych piesňach, ktoré si prítomní spoločne zaspievali, sa rodiny i jednotlivci postupne rozchádzali do svojich domovov na nedeľný obed.

 

Vďaka tým, ktorí aj v túto nedeľu pomohli s prípravou slávnostnej sv. omše i sadenia lipy.

(p. s.: SDB je skratka označujúca rehoľníka patriaceho do spoločnosti sv. don Bosca)

Publikované: 20.5.2017 13:24:35 | Zobrazené: 575
toplist