Propagácia našej obci i regiónu na Agrokomplexe Nitra 2016

 

 

MAS aktivizuje miestnych obyvateľov, vytvára a koordinuje spoluprácu pre rôzne sektory, teda zabezpečuje a koordinuje rozvoj v území svojej pôsobnosti. Združenie bolo založené dňa 31. októbra 2007 registráciou Stanov OZ na Ministerstve vnútra SR číslo spisu: VVS/1-900/90 – 30914. Územie Miestnej akčnej skupiny Beckov – Čachtice - Tematín (MAS BCT) sa nachádza na strednom a dolnom Považí medzi pohoriami Považský Inovec a Biele Karpaty. Leží na území okresu Nové Mesto nad Váhom. Územie s rozlohou 363,81 km2 . Má nížinný charakter s podielom ornej pôdy a pomerne veľkou lesnatosťou. 25 103 obyvateľov žije v 26 obciach, v dvoch okresoch. Hustota obyvateľstva je 76,39 obyvateľov na km².

 

Členovia MAS BCT OBCE:

 

Názov člena VSP

Adresa sídla

Meno a priezvisko štatutára

Beckov

OcÚ, 91638 Beckov

Ján Križan

Bošáca

OcÚ, 913 07 Bošáca

Daniel Juráček

Brunovce

OcÚ, 916 25 Brunovce

Júlia Masárová

Čachtice

Malinovského 769, 916 21 Čachtice

Michal Balala

Častkovce

OcÚ, 916 27 Častkovce

Dušan Bublavý

Haluzice

OcÚ Haluzice, 913 07 Bošáca

Miloš Madila

Hôrka nad Váhom

OcÚ, 916 32 Hôrka nad Váhom

Eva Sevaldová

Horná Streda

OcÚ, 916 24 Horná streda

Ľubomír Krajňanský

Hrádok

OcÚ, 916 33 Hrádok

Rastislav Beňo

Kálnica

OcÚ, 913 09 Kálnica

Ján Krchnavý

Kočovce

OcÚ, 916 31 Kočovce

Jozef Ševcech

Lúka

OcÚ, 916 34 Lúka

Vladimír Vörös

Modrová

OcÚ Modrová 916 35

Stanislav Uhrin

Modrovka

OcÚ, 916 35 Modrovka

Roman Pomajbo 

Nová Lehota

OcÚ, 916 36 Nová Lehota

Bohuslav Plačko

Nová Ves nad Váhom

OcÚ Nová Ves n.V., 916 31 Kočovce 

Igor Jambor 

Očkov

OcÚ, 916 22 Očkov 

Miroslav Beňovič 

Pobedim

OcÚ, 916 23 Pobedim 

Martin Lednický

Podolie

OcÚ, Štefánika 566, 916 22 Podolie

Anna Čechvalová

Potvorice

OcÚ, 916 25 Potvorice

Ľubomír Malo

Považany

OcÚ, 916 26 Považany

Eva Ninisová

Stará Lehota

OcÚ, 916 36 Stará Lehota

Jaroslav Pikus

Trenčianske Bohuslavice

OcÚ, 913 07 Trenčianske Bohuslavice

Bibiana Naďová

Obec Bašovce

Obecný úrad Bašovce 160, 922 01

Ľubomír Dekan

Obec Veľké Orvište

Hlavná 17, 922 01 Veľké Orvište

Pavol Paulovič

Dolné Srnie

Dolné Sŕnie 242, 916 41

Miroslav Slovajsa

 

Členovia MAS BCT PODNIKATELIA

 

Člen/názov subjektu

Adresa/sídlo

Zástupca subjektu v rámci MAS

Autokrossarena Očkov

Očkov 36, 916 22

Nikoleta Sedlákova

Kamil Belák

Želovany 1140, 916 21 Čachtice

Kamil Belák

Ivana Bubeníková

916 42 Moravské Lieskové 1384

Ivana Bubeníková

Peter Čechvala

Hlavná 634, 916 22 Podolie

Peter Čechvala

Daniel Makara, DENNY

916 27 Častkovce 218

Damiel Makara

Anna Hlatká

916 22 Podolie 510

Anna Hlatká

Michal Hlatký

916 22 Podolie 510

Michal Hlatký

Ľuboš Krajčík

916 22 Podolie 175

Ľuboš Krajčík

Krajina Karpaty

Podjavorinskej 1216, 916 21 Čachtice

Ivan Gregorovič

Matúšovo kráľovstvo spol. s.r.o.

916 22 Podolie 510

Juraj Hlatký

Peter Ondrejovič – FRAM Anakonda Tour

913 10 Beckov 67

Peter Ondrejovič

OZ Divadelný súbor DIVOCH

Hviezdoslavova 466, 916 24 Horná Streda

Milan Arbet

OZ Spolok Čachtického ringu

Malinovského 243, 916 21 Čachtice

Elena Čapošová

Mgr. Ivan Pastorek

Pobedim

Ivan Pastorek

Penzión Žákovic

913 06 Trenčianske Bohuslavice 248

Marián Žákovic

Ivan Pisca

916 27 Častkovce 214

Ivan Pisca

Ivan Pisca

916 27 Častkovce 464

Ivan Pisca

Poľnohospodárske družstvo Bošáca

913 07 Bošáca

Vladimír Králik

Poľnohospodárske družstvo Čachtice

Družstevná 682, 916 21 Čachtice

Jozef Čarada

Poľnohospodárske družstvo Podolie

Družstevná 860, 916 22 Podolie

Ján Gúčik

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime

916 23 Pobedim

Ing. Juraj Lednický

Poľovnícke združenie Pobedim

916 23 Pobedim 345

Jozef Gula

Rybársky spolok ZÁSTODOLIE

916 23 Pobedim 223

Ľubomír Melicher

SKI Centrum Kálnica, s.r.o.

916 37 Kálnica 100

Michal Feník

Slovenský cykloklub Podolie

916 22 Podolie 510

Mária Zuzaniaková

Tomáš Filip TOMBA

916 33 Hrádok 150

Božena Ševčeková

Júlia Masárová Unitech Slovakia

916 25 Brunovce 195

Júlia Masárová

Združenie na záchranu hradu Tematín

916 35 Modrovka 31

Roman Pomajbo

 

 

 

Publikované: 21.8.2016 12:31:19 | Zobrazené: 785
toplist