V Podolí sa uskutočnil mobilný odber krvi

Mobilného odberu krvi, ktorý sa uskutočnil v stredu 26.6.2019 od 8.00 hod. sa zúčastnilo 47 darcov, z toho bola krv odobraná 34 darcom. Prekvapil veľký počet prvodarcov - čo si neskutočne ceníme, ale veľké Ďakujem patrí všetkým, čo boli ochotní prísť darovať najcennejšiu tekutinu a zachrániť tým život. Treba poďakovať aj sponzorom dnešného odberu a to menovite: Obec Podolie, PD Podolie, Robert Augustin a Mrekaj Miroslav. Tešíme sa na vás všetkých niekedy v Novembri. Sylvia Maráková
Publikované: 27.6.2019 8:12:20 | Aktualizácia: 27.6.2019 8:17:01 | Zobrazené: 683
toplist