V piatok večer 2.9.2016 sme oslávili výročie SNP

Oslavy 72. výročia SNP v Podolí, 2.9.2016

Prítomní hostia:

Poslanec NR SR a starosta obce Častkovce Mgr. Dušan Bublavý

 za Klub generálov SR:

generál poručík vo výslužbe Ing. Honzek Pavel

 za Klub vojakov SR:

podpredseda Oblastného výboru SZPB a predseda Rady klubu zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom, Podplukovník vo výslužbe Dr. Kamil Krištofík

 členovia Oblastného výboru SZPB:

podplukovník vo výslužbe Ing. Jozef Dvorštiak

podplukovník vo výslužbe Vladimír Trgala

podplukovník vo výslužbe Dr. Jozef Putirka

podplukovník vo výslužbe Vladimír Ješko

kapitán vo výslužbe Ing. Ján Sedílek

nadpráporčík vo výslužbe Pavel Jeřala

redaktor týždenníka Kopaničiar Viliam Solovič

 starosta obce Voderady plukovník Ing. Pavol Augustín, CSc.

predseda PD Čachtice Ing. Jozef Čarada

 

Oslava začala hymnou SR v podaní dychovej hudby Podolanka a recitáciou básne Bohumilom Čechvalom.

Oficiálnu časť otvorila starostka obce Mgr. Anna Čechvalová, ktorá menovite privítala pozvaných hostí a všetkých návštevníkov.

Nasledovali príhovory poslanca NR SR Mgr. Dušana Bublavého a podplukovníka vo výslužbe Dr. Kamila Krištofíka.

Generál poručík vo výslužbe Ing. Honzek Pavel oboznámil prítomných s otvorením vojenského cintorína v Trenčín Kubrá, kde je pochovaných 770 vojakov I. svetovej vojny a kde leží i bývalý občan obce Podolie Michal Červeňanský, narodený v roku 1898, ktorý zomrel 5.5.1918 a je pochovaný v samostatnom hrobe číslo 59, oddelenie "D". Pán generál odovzdal slávnostne starostke obce evidenčný list p.č. 118 zomrelého menovaného občana Michala Červeňanského.

Potom nasledovalo slávnostné odovzdanie ocenenia spolupráce so SZPB Nové Mesto nad Váhom pánom Ing. Jozefovi Čaradovi, Mgr. Bohumilovi Čechvalovi a Petrovi Moravanskému.

Na záver oficiálnej časti hostia slávnostne zapálili vatru k výročiu SNP.

Pani starostka poďakovala hosťom za účasť, zamestnancom obce za prácu na príprave tejto oslavy, Petrovi Čechvalovi za varenie gulášu a sponzorom Danielovi Hutovi, Danke Marákovej, Miroslavovi Mrekajovi (ohňostroj), PD Podolie a dychovej hudbe Podolanka. Zároveň pozvala všetkých na pohostenie a zábavu pri dychovej hudbe. Podával sa guláš, víno, špekáčiky, nealko nápoje. Všetko občerstvenie pripravila obec Podolie a bolo pre návštevníkov zdarma. Po slávnostnej časti si deti opekali špekáčiky, hrala dychová hudba, po zotmení sa začal ohňostroj a takto sme všetci spoločne prežili príjemný, teplý septembrový večer.

 

Publikované: 31.8.2016 18:22:24 | Zobrazené: 504
toplist