74. výročie oslobodenia našej obce

Na spomienkovú slávnosť, 74. výročie oslobodenia obce Podolie prijali pozvanie aj členovia z Klubu generálov SR, z Klubu vojakov SR a OV SZPB Nové Mesto nad Váhom. Celá slávnosť začala sv. omšou pri soche Božského srdca, ktorú slávil náš pán farár vdp. Štefan Šoka a vojenský kňaz vdp. Michal Križák. Po sv. omši nasledovala Hymna SR, po ktorej predniesla zástupkyňa starostu Daniela Maráková krásnu báseň od M. Rázusa s názvom Matka. Všetkých prítomných privítal a hostí menovite predstavil pán starosta Rastislav Bobocký. Po príhovore pána starostu sa k prítomným prihovorili aj pán Dušan Bublavý a pán Kamil Krištofík. Po príhovoroch nasledoval akt kladenia vencov a vzdanie pocty padlým vojakom.

 

Foto: Lenka Bobocká

Publikované: 16.5.2019 10:56:36 | Aktualizácia: 18.5.2019 22:02:57 | Zobrazené: 541
toplist