Poďakovanie za 5. mobilný odber krvi v Podolí 12.7.2017

Dňa 12.7.2017 sa uskutočnil 5. mobilný odber krvi v školskej jedálni ZŠ školy v Podolí. Úprimne ďakujeme všetkým 28 darcom, ktorí prišli a pomohli neznámym a odkázaným ľuďom, pre ktorých darovaná krv znamená život. Poďakovanie patrí aj sponzorom občerstvenia: pánovi Miroslavovi Mrekajovi, firme Vacuumschmelze Horná Streda. Ďakujeme Sylvii a Jurajovi Marákovým, ktorí pravidelne organizujú a zabezpečujú organizáciu odberu krvi v Podolí. Za prepožičanie priestorov ďakujeme vedeniu našej ZŠ v Podolí. Anna Čechvalová, starostka obce, Foto, klikni na
Publikované: 12.7.2017 23:08:09 | Zobrazené: 585
toplist