oznámenie o uložení písomnosti

Oznámenie o doručení a uložení zásielky Obec Podolie v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu obyvateľov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov upozorňuje Ladislava Blehu na doručenie písomnosti – doporučený list do vlastných rúk od Všeobecnej zdravotnej poisťovne , ktorá je uložená po dobu 18 dní od vyvesenia v podateľni Obecného úradu Podolie. Adresát písomnosti: Ladislav Bleha Odosielateľ písomnosti: Všeobecná zdravotná poisťovňa Písomnosť uložená do: 01.02.2021 V Podolí 13.1.2021

K stiahnutiu

Publikované: 13.1.2021 | Aktualizácia: 13.1.2021 | Zobrazené: 45
toplist