Oslavy oslobodenia obce 29.4.2017

 

V sobotu 29.04.2017 sme si pripomenuli 72. výročie oslobodenie našej obce. V Korytnom pri soche Božského srdca vdp. Štefan Šoka spolu s vojenským kňazom poručíkom Michalom Križákom odslúžili sv. omšu. Po sv. omši sa prítomným prihovoril poslanec NR SR Mgr. Dušan Bublavý a Ppl. v.v. Kamil Krištofík. Báseň predniesol Pán učiteľ Bohumil Čechvala, pod vedením p. učiteľky Veroniky Zemkovej zaspievali deti základnej školy. Program sprevádzala Dychová hudba Podolanka. Vence k pomníku padlým 1. a 2. svetovej vojny položili: poslanec NR SR, starosta obce Častkovce Dušan Bublavý, starostka obce Podolie Anna Čechvalová so svojim zástupcom Jánom Gúčikom podporučíkom Michalom Križákom a Pavlom Jeřalom, za Klub generálov SR Ing. Pavel Honzek, za oblastný výbor SZPB Nové Mesto nad Váhom Kamil Krištofík, Ing. Ján Sedílek a Emil Janovic. Všetkým, ktorí sa zúčastnili osláv a pomohli s ich organizáciou patrí úprimná vďaka.

 

Hostia, ktorí sa zúčastnili osláv oslobodenia:

Generálporučík v. v. Ing. Pavel Honzek za Klub generálov SR

plukovník v. v. Ing. Jozef Dvoršťák – člen oblastného výboru SZPB Nové Mesto nad Váhom

Ppl. v. v. Kamil Krištofík - podpredseda OV SZPB Nové Mesto nad Váhom, predseda Klubu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom

Kpt. v. v. Ing. Ján Sedílek - člen oblastného výboru SZPB Nové Mesto nad Váhom

Nprap. v. v. Pavel Jeřala - člen oblastného výboru SZPB Nové Mesto nad Váhom

Emil Janovic - člen oblastného výboru SZPB Nové Mesto nad Váhom

Poručík Mgr. Michal Križák

Pplk. v. v. Ing. Milan Kadlečík – člen Klubu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom

Pplk. v. v. Ján Ješko

 

Publikované: 30.4.2017 12:42:49 | Zobrazené: 1237
toplist