Oslavy jubilantov obce Podolie 25.10.2015

Obec Podolie, v rámci Mesiaca úcty k starším, pozýva každoročne občanov, ktorí v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia 60, 65, 70, 75, 80 rokov a všetkých občanov nad 80 rokov. Stretnutie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Podolí. Kultúrny program pripravila Základná škola s materskou školou a našim jubilantom zahrala Dychová hudba Podolanka. K prítomným sa prihovorila starostka obce Anna Čechvalová a vdp. Štefan Šoka. Za pekne pripravené nedeľné popoludnie ďakujeme pracovníkom obecného úradu, pedagógom základnej školy a materskej školy, žiakom, pracovníčkam školskej jedálne a DH Podolanka. Foto, kliknite na
Publikované: 25.10.2015 22:22:02 | Zobrazené: 339
toplist