Oslava "Dňa učiteľov" v Podolí

Oficiálne si svet pripomína Deň učiteľov 28.marca ako spomienku na narodenie Jána Amosa Komenského. Aj na našej ZŠ s MŠ Podolie si tento deň učitelia každoročne pripomínajú a oslavujú. Tento rok sa však uskutočnila pri tejto príležitosti aj malá slávnosť v obradnej sále obecného úradu.

Pán starosta Rastislav Bobocký pozval všetkých učiteľov a zamestnancov našej základnej a materskej školy na obecný úrad, kde ich spoločne s matrikárou Katarínou Červeňanskou privítal. Učiteľom vyslovil veľké uznanie a vyzdvihol ich náročnú prácu a všetko, čo robia pre naše deti a taktiež aj pre našu obec. Škola vo veľkej miere prispieva k rozvoju kultúrno-spoločenského života v našej obci. Tiež sa poďakoval aj všetkým nepedagogickým zamestnancom, ktorí nemalou mierou prispievajú k rozvoju našej školy. Po starostovi sa prihovorila zamestnancom ZŠ s MŠ aj predsedkyňa Rady rodičov, Adriana Gašparíková.

Krásnou básňou všetkých privítala žiačka Eva Hochelová a tiež sa k pedagógom i nepedagógom prihovorili aj žiaci zo žiackeho parlamentu Sabina Kožáková a Nicolas Gašparík.

Vrcholom slávnosti bolo odovzdávanie ocenení "Ďakovnej plakety J. A. Komenského" pánom starostom štyrom zamestnancom školy. Ocenenie za svoju prácu, výchovno vzdelávanie výsledky a prínos pre našu ZŠ s MŠ Podolie si v roku 2019 vyslúžili:

1. Mgr. Daniela Rosinská
2. Mgr. Eugen Schreiber
3. PaedDr. Ľubomír Kiko
4. Jarmila Palcútová

V závere sa pán starosta všetkým poďakoval za účasť, poprial všetko dobré a učitelia sa zapísali do Pamätnej knihy obce Podolie. Následne sa presunuli do malej sály, kde si pripravili príjemné posedenie.

Publikované: 31.3.2019 21:44:09 | Aktualizácia: 31.3.2019 22:19:02 | Zobrazené: 469
toplist