Oslava Dňa matiek

Na začiatku programu zaznel rozhovor dieťaťa s anjelom. Z rozhovoru vyplynulo, že anjelom, ktorý dokáže aj svoj život obetovať, aby ochránil dieťa, je MAMA. Zaznela jemná piseň Láska, to je moja mama v podaní spevákov zo ZŠ. Na to nadviazal p. starosta Rastislav Bobocký s príhovorom k prítomným mamám. Nasledovala recitácia p. uč. Bohumila Čechvalu a po nej už vyšli najskôr deti I. triedy, ktorí pod vedením p. uč. Majky a Janky Ščepkových predviedli chutné divadielko, ako chce dcérka ísť na tancovačku, ale najskôr si musí svoje povinnosti splniť a matke pomôcť, v tom jej pomáhajú všetci kamaráti. Po nich nasledovali starší škôlkári z II,. triedy, ktorí si pod vedením p. zást. Slavky Fogašovej a p. uč. Lenky Janegovej pripravili prekáračky medzi chlapcami a dievčatami, pesničky a tančeky.

Po škôlkároch prišlo na rad tieňové divadlo detí zo základnej školy. Išlo o rozhovor vnučky s babičkou o tom, aké sú mamy a aká bola vnučkina mama. Babička si spomínala, ako sa jej dcéra v mladosti hrávala na povale s hračkami a tieto predstavy z minulosti boli znázorňované zaujímavým tieňovým divadlom za plachtou. Do toho boli vkomponované piesne a tančeky. Pieseň Nenahraditeľná si zaspievalo päť pani učiteliek so speváckym zborom, pieseň Aleluja zaspievali sestry Simonka a Kristínka Valovičové so zborom, spevy nacvičila s deťmi p. uč. Veronika Zemková. Babička si spomínala, ako v mladosti tancovali čaču, ktorú vzápätí predviedli tanečníčky z tanečného krúžku p. uč. Mirky Jacolovej. Ďalšie dievčatá z krúžku zatancovali zaujímavý tanček bábik. Autorom divadla a zvukárom vystúpenia bol p. uč. Eugen Schreiber, výdatne mu pritom pomohli technici z 8A.

Po tieňovom divadle nasledovali deti z ŠKD 1 a 2, ktoré nás po jemnom programe pobavili ľudovými piesňami a kačacím tancom, do tanca aj spevu im hrala Podolská dychová hudba. Túto časť vystúpenia mali na starosti p. vych. Slavka Štefániková a Lenka Masárová.

O výzdobu KD sa postarala p. uč. Deniska Schindlerová.

Na záver poďakoval p. starosta všetkým vystupujúcim deťom a p. učiteľkám a poprial maminkám príjemný podvečer.

 

Foto: Daniela Maráková

Publikované: 12.5.2019 21:58:07 | Aktualizácia: 12.5.2019 22:03:32 | Zobrazené: 375
toplist