MŽP SR 20.1.2016 schválilo obci Podolie žiadané peniaze na kanalizáciu v obci!

Už piaty krát sme podávali žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov EÚ na kanalizáciu v našej obci a obci Očkov. Konečne to vyšlo! Dňa 20.1.2016 sme dostali oznámenie o schválení NFP z fondov EÚ vo výške max. 5 862 609,57 € na Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov, NFP310010A016. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 6 171 167,97 €. Rozdiel 308 558,40 € (prípadne menej podľa vysúťaženej ceny vo VO, uhradíme alikvotne z obcí Podolie a Očkov). Dňa 1.3.2016 starostka obce Podolie Mgr. Anna Čechvalová, podpísala zmluvu s MŽP SR, ktorá je účinná od 12.3.2016. Na dielo sa robia od 8/2015 viaceré verejné obstarávania s predpokladom ukončenia 5/2016. Bližšie dokumenty a jednoduché projekty uloženia kanalizácie v obci si pozrite v prílohe, kliknite na

K stiahnutiu

Publikované: 13.3.2016 20:20:41 | Zobrazené: 560
toplist