Kanalizácia ... a ešte aj toto ... krádež kónusových skruží

Realizátor stavby našej kanalizácie zistil, že mu boli ukradnuté betónové skruže s kónusom v počte 30 ks, ktoré mal uskladnené v priestore pred Poľnohospodárskym družstvom v Podolí. Predpokladáme, že skruže boli odvezené v 8. kalendárnom týždni (19.-23.2.2018), kedy sa nepracovalo z dôvodov veľkých mrazov. Skruže museli byť odvezené nákladným autom , na viackrát (1ks váži 550 kg). Prosíme občanov, ak v uvedenom čase videli nakladať alebo viesť takéto skruže, či máte akúkoľvek inú informáciu, prosím oznámte to na OcÚ Podolie alebo priamo pánovi Hiklovi, stavbyvedúcemu, tel.: 0908 979 050, mail martin.hikl@tucon.sk.
Publikované: 7.3.2018 13:26:24 | Aktualizácia: 7.3.2018 13:46:34 | Zobrazené: 551
toplist