Október - mesiac úcty k starším - obec pozvala jubilantov 22.10.2017 na slávnostné posedenie

Október - mesiac úcty k starším

Ani tento rok obec nezabudla na svojich jubilantov 60, 65, 70, 75, 80 - ročných a všetkých našich občanov nad 80 rokov a pozvala ich z príležitosti Mesiaca úcty k starším v nedeľu 22.10. 2017 na slávnostné posedenie do Kultúrneho domu. Na začiatok sa básňou prihovoril pán učiteľ Bohumil Čechvala. Našim pozvaným pripravili deti ZŠ a MŠ v Podolí pod vedením svojich učiteľov veľmi pekný program. Svoje spevácke umenie nám okrem detí predviedli aj pani učiteľky s pánom učiteľom. Poďakovanie patrí:  Tatiane Prídavkovej, Lenke Janegovej z MŠ, Bohumilovi Čechvalovi, Zuzane Vienerovej, Gabriele Hercegovej, Miroslave Jacolovej, Janke Schreiberovej, Eugenovi Schreiberovi a Veronike Zemkovej.  K prítomným sa prihovorila starostka obce Anna Čechvalová a pán farár Štefan Šoka. Pohostenie, darčeky a obsluhu  pripravili pracovníčky obce - Jozefína Cagalová, Dana Ščepková, Katarína Červeňanská, pri obsluhe nám veľmi  pomohla Barbora Červeňanská. Večeru navarili pani kuchárky zo Základnej školy v Podolí Eva Lednická a Andrea Gúčiková. Na počúvanie aj do tanca zahrala Dychová hudba Podolanka. O ozvučenie a zverejnenie na web obce sa postaral pán Peter Čechvala.
Všetkým patrí úprimná vďaka za ich čas a námahu, ktorú venovali príprave a organizovaniu pekného nedeľného popoludnia.

Starostka obce Anna Čechvalová

Publikované: 24.10.2017 0:05:41 | Aktualizácia: 24.10.2017 7:50:30 | Zobrazené: 1182
toplist