VOĽBY do Národnej rady SR 29.2.2020 - INFORMÁCIE

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

- e-mailová adreda na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie: podolie@podolie.sk

 

Občan, ktorý sa počas volieb do NR SR v roku 2020 bude zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky môže hlasovať poštou. Žiadosť o voľbu poštou zašlite na e-mailovú adresu:
scepkova@podolie.sk
podolie@podolie.sk


Bližšie informácie získate na webovej stránke MV SR: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

K stiahnutiu

Publikované: 13.12.2019 20:43:11 | Aktualizácia: 24.4.2020 13:52:42 | Zobrazené: 396
toplist