Dňa 10.12.2018 sa konalo ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo

Dňa 10.12.2018 bolo zvolané 1. ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo v Podolí. Výsledky volieb predložila členka volebnej komisie Frederika Burzová a odovzdala osvedčovacie listiny. Novozvolený starosta a poslanci zložili svoj sľub, čím boli ustanovení do svojich funkcií. Za poslancov prečítal sľub Ing. Tomáš Bobocký. Nový starosta po svojom vystúpení odovzdal bývalej pani staroste Mgr. Anne Čechvalovej ďakovnú plaketu za 12 ročnú službu obci a občanom vo funkcii starostky. Následne sa ujal riadenia zastupiteľstva a už sa pokračovalo podľa predloženého programu.

- za zástupkyňu starostu bola menovaná RNDr. Daniela Maráková
- boli poverení dvaja poslanci na vykonvanie sobášnych obradov: Ing. Mário Palcút, RNDr. Daniela Maráková

Zriadili sa 4 komisie a zvolili sa aj ich predsedovia a členovia:
1. Komisia legislatívna, finančná a majetková (predseda: Maráková, členovia: Gúčik, Palcút, Cagalová, Babušková)
2. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku (predseda: Palcút, členovia: Palkech, Gúčiková, Valová, Žažová)
3. Komisia školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí (predseda: Bobocký T., členovia: Augustín, Červeňanský, Čechvala, Augustínová M., Macháčová, Zemková)
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov (predseda: Červeňanský, členovia: Gúčik, Čechvala)

 

 

Foto: Lenka Bobocká

Publikované: 11.12.2018 21:37:43 | Aktualizácia: 11.12.2018 21:43:03 | Zobrazené: 1004
toplist