Blahoprianie k novému roku 2016

Milí spoluobčania! Opäť sme dostali dar nového roka. Na jeho začiatku Vám chcem popriať zdravie, lásku a Božiu milosť. Aby ste v novom roku mali vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Prajem vám veľa životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu. Anna Čechvalová, starostka obce
Publikované: 1.1.2016 23:51:35 | Zobrazené: 247
toplist